Emma’s verhaal

Emma wil piloot worden. Een kinderdroom die in vervulling kan gaan wanneer leerkrachten haar kunnen bijstaan wanneer dat moet. Leerkrachten die de ruimte hebben om aandacht te besteden aan de behoeften van leerlingen en zicht hebben op hun kwaliteiten en uitdagingen.

Emma speelde de hoofdrol in een landelijke campagne van Topicus Onderwijs, dat met technologie scholen inzicht wil geven in prestaties en behoeften van leerlingen en tegelijkertijd de werkdruk wil verlagen. Ik mocht bijdragen aan de campagne door namens de directeur het blogartikel “Er zit een Emma in iedere leerling” te schrijven.