Topicus.nl

Nieuw Topicus, nieuwe website. De ICT-reus boort niet alleen maandelijks nieuwe markten aan, het richt zich ook steeds meer op de consument. Een mooie klus voor mij om hun visie en (ingewikkelde) producten om te zetten in normalemensentaal. 

Tof dat ik m’n bijdrage heb geleverd aan een hele mooie website, die zelfs werd genomineerd voor een Awwward. Daarnaast kan je me sindsdien ook bereiken voor alle ins-and-outs wat betreft business lending platforms, ketenintegratie in de eerstelijnszorg, Collectieve Opdracht Router Voorzieningen en onderwijsmanagementcockpits. (grapje, niet doen).

Check hiernaast een globaal overzicht van de website, met enkele teksten van mijn hand.